Ventro AS

Ventro AS har renset, reparert og vedlikeholdt ventilasjonsanlegg hos private, næringsaktører og offentlige institusjoner siden 2018.

<a href="#HE7LByrjguYeL3QXT"> <div class="cta"></div> </a>

Vi har utført oppdrag fra Narvik i Sør til Lyngen i Nord og renser både mindre og større ventilasjonsanlegg.

Bedre helse og inneklima

Forskning viser at dårlig ventilasjon kan føre til en rekke forskjellige helseplager som hodepine, astma, hjerteproblemer og mer. Ved å balansere og rense ditt ventilasjonssystem bidrar du til at du og dine får bedre inneklima og helse!

Spar energi

Et dårlig ventilasjonssystem medfører varmetap, og du kaster bort dyrebar energi. Ved å balansere ventilasjon kan du redusere varmetap og på den måten spare energi og penger!

Miljøvennlig rens uten kjemikalier

Vi renser ventilasjonsnlegg helt uten kjemikalier, dette er både bra for miljøet og for deg! Ta kontakt med oss i dag for et godt tilbud.

Ventro AS - Ventilasjonsrengjøring, reparasjoner og vedlikehold for offentlige, private og næringsdrivende i Tromsø siden 2018

Om oss (mal)

Ventro AS startet i 2018 med rens og service av ventilasjon i privatboliger i Tromsø. Dette utviklet seg fra mindre ventilasjonsanlegg i boliger til større næringsbygg og offentlige bygg. Siden oppstart har vi sørget for renere ventilasjon i over 1000 hjem i Troms fylke. Vi har renset ventilasjonsrør med dimensjon fra Ø80 til Ø1000.

Vi utfører ventilasjonsrens, tilstandskontroll, rørinspeksjon og mer i Tromsø og omegn

Tilstandskontroll

Ventilasjonsanlegg går stort sett hele døgnet året igjennom og trenger tilstandskontroll og reparasjoner med gjevne mellomrom.

Rørinspeksjon og feilsøking

Inspeksjon av rør med vanntett inspegksjonskamera for å dokumentere tilstanden på ventilasjonsrør og for å feilsøke og finne fremmedlegemer i rør.

Ventilasjonsrens- og service

Ventilasjonsrør suger inn og blåser ut mye støv og smuss. En del av dette legger seg i rørene og over tid gir det store ansamlinger av støv som reduserer kapasiteten til anlegget, tetter filtre og fører til dårligere inneklima.

Vi renser rør med roterende børster som sammen med en undertrykksenhet børster løs og samler opp støvet.

Balansering av ventilasjon

Boliger med balansert ventilasjon har et forhold mellom hvor mye luft som kommer inn i boligen og hvor mye som går ut for å gå i balanse.

Galleri

Under ser du noen bilder tatt fra tidligere arbeid - merk den store forandringen fra skittent til rent rør!

Studenthjem før rens

Studenthjem etter rens

Borettslag Tromsø før rens

Borettslag Tromsø før rens

Borettslag Tromsø før rens

Borettslag Tromsø etter rengjøring

Næringsbygg Lyngen Kommune

Støv i tilluftsrør

Rengjøring av ventilasjonsanlegg på universitetet

Rengjøring av ventilasjonsanlegg på universitetet

Rengjøring av ventilasjonsanlegg på universitetet

Fremmedlegeme i rør

Tett inntaksrør

Kontakt oss ved spørsmål eller for befaring

909 51 107
Fiskekroken 14, 9017 TROMSØ
Orgnr 920 933 114